Verdelingen

Verdeling bezittingen, spaargeld, schulden, alimentatie, verzekeringen, woning, pensioenen, belastingen, enz. En hebben jullie kinderen: hoe nu verder, hoe kan ik ze zo weinig mogelijk pijn doen, welke ouder neemt welke taak op zich? Kortom, heel veel vragen waar je hoofd eigenlijk helemaal niet naar staat. In grote lijnen dienen de volgende zaken geregeld te worden:

1. Hulp vragen aan een mediator die de volgende punten gaat bespreken:

 • Minderjarige kinderen?
 • Eigen bedrijf?
 • Pension
 • Gezamenlijke woning?
 • Partneralimentatie

2. Inventarisatie / opdrachtbevestiging

Het beeld is gevormd wat er tussen jullie beide afgewikkeld dient te worden. Op basis daarvan wordt er het in kaart gebracht en wordt een nadere inventarisatie in gang gezet.

3. Financieel overzicht

Na ontvangst van de benodigde gegevens en duidelijkheid over je eigen wensen en voorkeuren, wordt er een voorstel van verdeling/afwikkeling van de aanwezige vermogensbestanddelen voorgesteld. Daarbij kan je denken aan:

 • De (on)mogelijkheden van overname van de woning;
 • De mogelijkheden en gevolgen ten aanzien van je pensioenregeling;
 • De mogelijkheden met betrekking tot je lijfrenteverzekeringen, levensverzekeringen, kapitaalverzekeringen;
 • De eventuele erfrechtelijke aspecten, zoals in het geval van een niet opeisbaar kindsdeel dan wel de gevolgen van overlijden na de echtscheiding;
 • Onderhouden van contacten met overige professionals;
 • Beantwoording van je praktische, financiële, fiscale en juridische vragen.

Voorts zal in deze fase worden bezien of er afspraken dienen te worden vastgelegd over kinder- en/of partneralimentatie. Indien dat het geval is zal op basis van jullie beider financiële situatie een zogenaamde behoefte- en draagkrachtberekening worden opgesteld, op welke stukken je een duidelijke en overzichtelijke toelichting zal ontvangen.

4. Ouderschapsplan

Sinds 01 maart 2009 heeft de wetgever verplicht gesteld dat in geval van een echtscheiding er ten aanzien van de minderjarige kinderen van partijen een ouderschapsplan dient te worden opgesteld. Hierin dienen tenminste afspraken te worden opgenomen aangaande:

 • De wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang vormgeven;
 • De wijze waarop de ouders elkaar informatie zullen verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
 • Op welke wijze de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen zullen worden gedragen c.q. verdeeld.

5. Het opstellen van een convenant

Zodra er volledige overeenstemming is bereikt over de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden worden deze afspraken neergelegd in een zogenaamd convenant.

6. Afwikkeling

Tenslotte wordt het verzoekschrift tot echtscheiding  ingediend, vergezeld van het convenant bij de bevoegde rechtbank. Zodra de rechtbank het verzoek in behandeling heeft genomen en de echtscheiding heeft uitgesproken, draagt de mediator tevens zorg voor de inschrijving van deze echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent gehuwd. Deze inschrijving is noodzakelijk voor het formaliseren van de echtscheiding.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle