Mediation

Tijdens de mediationgesprekken tracht je in onderling overleg, begeleid door de mediator, tot overeenstemming te komen over alles wat moet worden geregeld. Je word zowel op juridisch als op relationeel en emotioneel gebied begeleid. Bij dit laatste moet je denken aan het op gang brengen van de verwerking en het ontwikkelen van een nieuw communicatiemodel. De scheidingsmediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog. Dit bureau 'dé Scheidings mediator' is hierin gespecialiseerd en vrijwel actief in geheel Nederland.

Geen mediation

Is het niet mogelijk of niet wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation tot een goed einde te brengen? Dan schakelen jij en je partner allebei een eigen advocaat in. We praten dan over een echtscheidingsprocedure ‘op tegenspraak’.

Je bespreekt met jouw advocaat wat de gewenste situatie ná de scheiding is. Jou advocaat neemt vervolgens contact op met de advocaat van je partner om te kijken hoe er tot overeenstemming kan worden gekomen.

Indien je hebt gekozen voor mediation

Als je eenmaal hebt besloten dat je gaat scheiden zal je merken dat er heel veel zaken op je af komen waar je concreet mee aan de slag moet. Afhankelijk van jouw specifieke situatie zullen er tal van zaken geregeld dienen te worden voordat je een scheidingsvoorstel kunt voorleggen aan de rechter. Het maakt verschil of je kinderen hebt, of je beiden een inkomen geniet, een eigen woning hebt en op welke voorwaarden je destijds bent gehuwd. Ook nu zal je voor het eerst stilstaan bij het opgebouwde pensioen en hoe deze verdeling  naar de toekomst toe zal moeten plaatsvinden.

Indien er kinderen in het spel zijn vereist de rechter dat je vooraf goede afspraken maakt over het voortzetten van het ouderschap, in welke vorm dan ook. Je zal dus concreet met al deze zaken aan de slag moeten gaan om hier gezamenlijk overeenstemming over te bereiken. Dat is geen onmogelijke maar ook geen gemakkelijke opgave. Het kan zelfs voorkomen dat je in de situatie bent gekomen dat praten met elkaar al niet meer lijkt te lukken. Dat is niet handig als je belangrijke beslissingen moet nemen. 

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle