Wijzigingen in de alimentatieverplichting

Wordt de standaardverdeling van de Wet Pensioenverevening gevolgd dan betekent dit dat als de één met pensioen gaat de ander zijn deel ook ontvangt. Zou de gepensioneerde komen te overlijden dan eindigt ook de uitkering aan de ex-partner. Eventueel wordt dan het opgebouwde nabestaandenpensioen uitgekeerd. Het recht op pensioen van jou is daarmee afhankelijk van de goede gezondheid van de ex-partner. Dit hoeft niet wenselijk te zijn en daarom kan dit afgeleide recht ook worden omgezet in een eigen zelfstandig recht op pensioen.

Wettelijke Indexering

Ieder jaar stelt de Minister van Justitie een percentage vast, waarmee automatisch alle vastgestelde alimentatiebijdragen per 1 januari worden verhoogd. Bij overeenkomst kan men afwijken van de wettelijke indexeringsregeling. De indexering kan worden uitgesloten of men kan een andere vorm van aanpassing van de alimentatie kiezen, bijvoorbeeld rechtstreeks gekoppeld aan het loon. Bij een zogenaamde aanpassing op maat hoort dan wel een zogenaamde informatieregeling. De wettelijke indexering volgt de algemene ontwikkeling van het loonpeil. De individuele omstandigheden kunnen echter sterk afwijken van die algemene ontwikkeling. 

Alimentatie afkopen

Heb je een eigen BV waarin je pensioen opbouwt dan geldt hiervoor ook de Wet Pensioenverevening. Hierbij is immers ook sprake van een werkgever en een werknemer. Een belangrijk aspect hierbij is dat bij een pensioen in Eigen Beheer de rechten niet bij een derde partij rusten maar bij één van de betrokkenen.

Volgens recente jurisprudentie kan de ex-partner verlangen dat het pensioen waar hij of zij recht op heeft wordt afgestort bij een verzekeraar om dit zodoende veilig te stellen. Dit kan zeer nadelige en onvermoede gevolgen hebben voor de onderneming. In veel gevallen heeft de onderneming niet de beschikking over de liquiditeiten hiervoor. De pensioen verplichting moet bovendien op commerciële grondslagen bepaald worden en deze is daardoor hoger dan de waarde die geactiveerd is op de balans volgens fiscale grondslagen.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle