Wettelijke plicht

De alimentatieplicht geldt voor ouders van kinderen tot 21 jaar. Hebben de kinderen tussen hun 18e en 21ste levensjaar een baan of bijbaan, of ontvangen zij studiefinanciering, dan wordt dit gegeven meegenomen in de berekening van het alimentatiebedrag. Het bedrag wordt jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld, dit wordt ook wel indexering van alimentatie genoemd, omdat de financiële situatie aan beide zijden natuurlijk jaarlijks verandert door invloed van bijvoorbeeld loonwijzigingen en kindertoeslagwijzigingen.

Alimentatie niet betaald?

Het komt regelmatig voor dat de wettelijk verplichte alimentatie niet wordt betaald. De verzorgende ouder kan in dit geval terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Zo kwamen in 2008 bij dit bureau 7.706 verzoeken binnen tot inning van achterstallige alimentatie en is dit aantal, wellicht mede door de financiële crisis, in 2014 gestegen tot maar liefst 14.512 verzoeken. Hoewel dit een verdubbeling van de cijfers van 2007 zijn, vertoont 2014 wel een lichte daling ten opzichte van 2013.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle