Behouden of verkopen?

De woning zélf, bijvoorbeeld. Moet je verkopen of kan één van de partners de ander uitkopen? Hoe wordt de resterende schuld of overwaarde verdeeld? Ook pensioenverzekeringen en lijfrentepolissen vormen gezamenlijk bezit. Een financieel adviseur kan het voor je ‘ontrafelen’. Zodat je beiden krijgt waar je recht op hebt. Ná de scheiding zullen beide partners op een zo prettig mogelijke manier verder moeten. Ook dan kan een financieel adviseur je goed op weg helpen. Bijvoorbeeld met een nieuwe hypotheek of lening. En een aangepast pakket verzekeringen. Of met je belastingaangifte. Zo krijg je in een moeilijke periode op financieel gebied alle hulp die je kunt gebruiken.

Als mensen gaan scheiden, een geregistreerd partnerschap ontbinden of een samenleving verbreken is dit een moeilijke beslissing, die vaak ingrijpende financiële consequenties met zich mee brengt. De bestaande gezamenlijke financiële situatie wordt volledig opengebroken en verdeeld. De keuzes die je maakt bij de verdeling hebben invloed op je persoonlijke mogelijkheden in de toekomst. In een relatief korte tijd moet een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Een onverwachte belastingaanslag na de scheiding of problemen bij de verdeling van de gezamenlijke woning kunnen tot conflicten leiden. Daarnaast komt ook de zorg voor kinderen vaak in het gedrang door onjuist financieel advies.

Wat doet een financieel adviseur bij echtscheidingen?

Een deskundig advies kan financiële problemen voorkomen. Hij inventariseert eerst je wensen en belangen en zal daar een voor beide partijen acceptabele invulling aan geven. Onder andere wordt het volgend verzorgd: 

  • Bepaling en verdeling van jullie vermogen;
  • Het maken van een alimentatieberekening;
  • Het opstellen van een convenant;
  • Het bepalen of één van beide partijen in de oude woning kan blijven wonen;
  • Het adviseren over (nieuwe) huisvesting van één of beide partijen;
  • Het door een notaris laten opstellen van een akte van verdeling, aanpassen van een eventueel testament etc;
  • Het door een advocaat laten indienen van je echtscheidingsverzoek bij de rechtbank tegen vaste kosten.

Uiteraard kan je bij een financieel adviseur ook terecht voor een second opinion. Mocht je elders een advies hebben ontvangen waarover je nog vragen hebt of zich afvraagt of dit in jouw situatie de beste oplossing is, aarzel dan niet contact met een financieel adviseur op te nemen.
Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een gespecialiseerde financieel adviseur?

Als partners leg je vast wat jullie overeengekomen zijn. Het voordeel is dat beiden achter het besluit staat. Als je een scheiding regelt waarbij je recht tegenover elkaar staat, bepaalt de rechter. Bovendien blijf je op deze manier met je partner overleggen. Door gezamenlijk te overleggen is de kans op ontwrichting van de totale relatie klein.  Het verloop van de scheiding is op deze manier bijna altijd sneller dan wanneer de rechter de uitkomsten bepaalt. Door overleg met de financieel adviseur gaan de partners vaak uit elkaar met berusting. Dit komt alle betrokkenen ten goede, zowel de partners als kinderen. Je bespaart daarnaast direct op de kosten.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle