Inkomen van de ondernemer

De tweede vraag die bij een huwelijk in gemeenschap van goederen in ieder geval van belang is, is de waarde van de onderneming. Ook hier kunnen jaarrapporten nuttig zijn. Echter hierin is vaak sprake van stille reserves die niet zichtbaar zijn. Bovendien wordt de waarde van de onderneming door veel meer factoren bepaald dan alleen de activa en passiva die op de balans staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet geactiveerde goodwill.  Een goede samenwerking met de accountant en het inlenen van specialisten kan hierbij noodzakelijk zijn om te komen tot een juiste en rechtvaardige waardering.

Als de waarde van de onderneming  vastgesteld is, is het voorts ook van belang dat de uitkoop van de ex-partner niet leidt tot het einde van de onderneming. Hiermee moet rekening gehouden worden bij zowel het vaststellen van de hoogte en de betalingscondities van de uitkoopsom. Het streven zal immers zijn dat het voor jullie beiden mogelijk is om na de scheiding jullie leven ook financieel verder te kunnen blijven vervolgen. 

Waarde van de onderneming

De waarde van de onderneming is in ieder geval bij een huwelijk in gemeenschap van goederen van belang. Dit is niet de enige omstandigheid. Het komt ook regelmatig voor dat de partner medevennoot is van de vennootschap. Om de waarde op deugdelijke wijze vast te stellen zijn de jaarrekeningen van belang. Daarnaast zullen de activa en de passiva moeten worden gewaardeerd op de daadwerkelijke economische waarde. Bovendien wordt de waarde van de onderneming door meer factoren bepaald dan alleen de activa en passiva die op de balans staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet geactiveerde goodwill.  

Een goede samenwerking met de accountant en het inlenen van specialisten kan hierbij noodzakelijk zijn om te komen tot een juiste en rechtvaardige waardering. Als de waarde van de onderneming  vastgesteld is, is het voorts ook van belang dat de uitkoop van de ex-partner niet leidt tot het einde van de onderneming. Hiermee moet rekening gehouden worden bij zowel het vaststellen van de hoogte en de betalingscondities van de uitkoopsom.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle