De hoogte van het alimentatiebedrag

In principe kunnen echtparen of partners die hun geregistreerd partnerschap hebben beëindigd hier samen afspraken over maken en de hoogte van de te betalen alimentatie vaststellen. Toch blijkt dit in de praktijk vaak lastiger, vanwege de emotionele situatie waarin mensen zich op dat moment bevinden en de vele factoren die hierin meespelen. In dat geval wordt geadviseerd om te overleggen met een mediator, advocaat of notaris. Indien jullie er samen niet uitkomt, zal de rechter een definitief bedrag vaststellen.

Welke termijnen gelden voor partneralimentatie?

Voor alle scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn voltrokken, gelden de volgende wettelijke termijnen:

  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen, en het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • Net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Nadat bovenstaande termijnen zijn verlopen, stopt de alimentatieverplichting automatisch. De partneralimentatie stopt ook wanneer je ex-partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, met iemand anders trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, of overlijdt.

Inning en indexering

Net als voor de kinderalimentatie geldt voor deze vorm dat bij niet-uitbetaling van het verplichte bedrag, de ontvangende partner zich kan wenden tot het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om de bedragen alsnog te laten innen. Bovendien wordt ook deze vorm van alimentatie jaarlijks bijgesteld op basis van loonwijzigingen, de zogenaamde indexering van alimentatie. Dit gebeurt overigens door de rechter.

Lees ook:
Categorieën
descheidingsmediator.nl
Coach Circle