Pensioenverevening

Wordt de standaardverdeling van de Wet Pensioenverevening gevolgd dan betekent dit dat als de één met pensioen gaat de ander zijn deel ook ontvangt. Zou de gepensioneerde komen te overlijden dan eindigt ook de uitkering aan de ex-partner. Eventueel wordt dan het opgebouwde nabestaandenpensioen uitgekeerd. Het recht op pensioen van jou is daarmee afhankelijk van de goede gezondheid van de ex-partner. Dit hoeft niet wenselijk te zijn en daarom kan dit afgeleide recht ook worden omgezet in een eigen zelfstandig recht op pensioen.

Conversie

Conversie houdt in dat je een zelfstandig recht krijgt op het pensioen. Zodra je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, keert de pensioenuitvoerder jouw deel uit onafhankelijk van het in leven zijn van je ex-partner. Dit pensioen kan zowel hoger als lager zijn dan het pensioen wat je zou hebben ontvangen indien je had gekozen voor verevening. De keuze voor standaardverevening, conversie of een andere verdeling vereist inzicht in de financiële consequenties voor beide partijen in verschillende scenario’s.  Om het dan nog iets ingewikkelder te maken; deze keuze kan verschillen tussen jullie beiden. Zo kan de één wellicht beter kiezen voor conversie terwijl de andere betrokkene beter kan kiezen voor pensioenverevening.

Pensioen in eigen beheer

Heb je een eigen BV waarin je pensioen opbouwt dan geldt hiervoor ook de Wet Pensioenverevening. Hierbij is immers ook sprake van een werkgever en een werknemer. Een belangrijk aspect hierbij is dat bij een pensioen in Eigen Beheer de rechten niet bij een derde partij rusten maar bij één van de betrokkenen.

Volgens recente jurisprudentie kan de ex-partner verlangen dat het pensioen waar hij of zij recht op heeft wordt afgestort bij een verzekeraar om dit zodoende veilig te stellen. Dit kan zeer nadelige en onvermoede gevolgen hebben voor de onderneming. In veel gevallen heeft de onderneming niet de beschikking over de liquiditeiten hiervoor. De pensioen verplichting moet bovendien op commerciële grondslagen bepaald worden en deze is daardoor hoger dan de waarde die geactiveerd is op de balans volgens fiscale grondslagen.  

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle