Wat is scheidingsbemiddeling?

Scheidingsbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar (ook wel mediator genoemd) om 2 gehuwden of partners die een geschil met elkaar hebben, in gesprek te brengen om samen tot een oplossing te komen. Dit gebeurt in een omgeving die vertrouwelijk is en op basis van vrijwilligheid van alle partijen.

Scheidingsbemiddeling en emotie

Een scheiding bestaat in eerste plaats uit het benoemen en het geven van een plek van de emoties van je (ex-) partner en die van jezelf. Deze fase neemt veelal een aantal gespreksuren in beslag. Zodra de neuzen dezelfde kant op staan starten de begeleiders met het in kaart brengen van de gezamenlijke financiën en inboedel.

Grootste deel scheiding gaat over financiële zaken

Nadat jouw emoties een plek hebben gekregen, bestaat het grootste gedeelte van de scheiding uit het beantwoorden van vragen en maken van afspraken over uw gezamenlijke financiën. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • Alimentatie
  • Kinderbijdrage
  • Verdeling boedel/ bezittingen
  • Verrekening pensioenen
  • Verrekening fiscaliteiten
  • Lijfrentes
  • Hypotheek

Wat is belangrijk bij scheiden als je kinderen hebt?

Zijn er kinderen in het spel dan is het belangrijk dat je samen goede en duidelijke afspraken over je kinderen maakt. De afspraken rondom je kinderen leggen we vast in een ouderschapsplan. Onder een overzicht van de belangrijkste stappen.

  • Informeren en betrekken kinderen
  • Berekenen kinderbijdrage
  • Opstellen ouderschapsplan

Hoe lang duurt een scheidingsbemiddeltraject?

Het noemen van een concreet tijdspad voor een scheidingsbemiddeling hangt af van veel factoren. Eén en ander hangt allereerst af van de welwillendheid van je (ex-)partner en jezelf. Daarna is het van groot belang inzicht te verkrijgen in jullie totale financiën en inboedel. Is er sprake van een onderneming dan is er meer tijd nodig.

Lees ook:
Categorieën
descheidingsmediator.nl
Coach Circle