Wat wordt bedoeld met een proefscheiding?

Een proefscheiding houdt in dat jij en je partner besloten hebben om voor een bepaalde tijd niet meer bij elkaar gaan samenwonen. Tevens zal er weinig tot geen contact tussen jou en je partner zijn. Gedurende deze “proefscheiding” zal blijken als het huwelijk nog een kans van slagen heeft.

Waarom kiest men voor proefscheiding?

Men kiest voor een proefscheiding om te ervaren hoe het is om niet meer bij elkaar te wonen. Er wordt tevens gekozen voor een proefscheiding om elkaar, maar vooral jezelf weer te leren kennen. 

Wanneer weet je dat het tijd is voor een proefscheiding?

Weten wanneer het tijd is voor een proefscheiding is niet eenvoudig aan te geven. Elke relatie zit namelijk weer anders in elkaar. Als je twijfels hebt over je huwelijk en of gevoelens voor je partner betekent het dat er iets niet lekker zit. Dit kan een teken zijn dat het tijd is voor een proefscheiding. Dit is echter niet altijd het geval. Relatietherapie zou hier meer uitsluitsel over kunnen geven.

Worden er afspraken gemaakt bij een proefscheiding?

Het is verstandig om afspraken te maken gedurende deze periode. Deze afspraken zullen ervoor zorgen dat er geen verdere irritaties kunnen ontstaan. Tevens zorgen de afspraken voor duidelijkheid. De afspraken zullen per relatie verschillen, maar je zou kunnen denken aan afspraken over zaken als:

  •     Beschikbaarheid van tijdelijke woning
  •     Hoe worden de vaste lasten betaald?
  •     Op welke wijze zal de communicatie verlopen?
  •     Hoe lang zal de tijdelijke scheiding duren?
  •     Hoe gaan we om met de kinderen?
  •     Wat gaan we vertellen aan de kinderen?

Wat is de duur van een proefscheiding

Er is geen standaard duur hiervoor. Deze tijdelijke scheiding kan een paar weken zijn, maar ook een paar maanden. Het is maar wat jij en je partner een redelijke termijn vinden en of dit haalbaar is.  Vergeet niet dat deze periode ook kan worden ingekort of worden verlengd. Een tijdelijke scheiding over een langere periode wordt vaker aangeraden dan een korte periode. De reden is dat je hierdoor meer inzicht krijgt in de problemen en deze beter zou moeten kunnen oplossen.

Zitten er gevolgen aan de proefscheiding?

Zolang er geen scheiding is aangevraagd, zullen er geen juridische en of fiscale gevolgen zijn aan de proefscheiding.

descheidingsmediator.nl
Coach Circle
Terug naar Scheiding blogs
Gerelateerde artikelen