Mogelijkheden echtscheiding

Er zijn meerdere mogelijkheden om een echtscheiding te realiseren, maar die keuze wordt onder meer bepaald door de wens van beide partijen.
Afhankelijk van de situatie en van de vraag hoe beide partijen tegenover een scheiding staan, kan er namelijk ook gebruik worden gemaakt van een zogenaamde flitsscheiding. In dat geval kan het huwelijk namelijk via een omweg ontbonden worden zonder dat er sprake is van tussenkomst van een rechter.

Overigens zal de flitsscheiding in de toekomst minder vaak voorkomen, want het is alleen nog maar van toepassing op huwelijken, die voor 1 maart 2009 al in een geregistreerd partnerschap waren omgezet en slechts mogelijk onder de voorwaarde dat er geen minderjarige kinderen zijn. De flitsscheiding zal hier toch worden besproken, omdat het begrip alom bekend is en nog wel van toepassing is op het geregistreerd partnerschap als zodanig.

Een andere bijzondere vorm van echtscheiding is de zogenaamde scheiding van tafel en bed en ook deze vorm, die niet vaak weliswaar minder vaak voorkomt als een gewone echtscheiding, zal aan de orde worden gesteld.

Echtscheiding: advocaat of mediator?

Een belangrijk punt bij een echtscheiding is de wijze waarop beide partijen uit elkaar willen gaan. Als beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, dan zal het inschakelen van een advocaat voor elke partij afzonderlijk meer voor de hand liggen. In een situatie, waarbij beide partijen nog uitstekend samen door een deur kunnen en ook van elkaar verwachten de praktische zaken in overleg met behulp van een derde partij te regelen, kunnen kiezen een scheidingsmakelaar in te schakelen.

Er zal hier dan ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de situatie, waarin beide partijen kiezen om een afzonderlijke advocaat te nemen en aan de situatie, waarin er gekozen wordt om een scheidingsmakelaar in te schakelen. Zo kan er een duidelijk beeld worden verkregen over de verschillende opties en kan de informatie bijdragen aan het maken van een weloverwogen keuze voor de procedure van echtscheiding.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle