Alimentatie

Om te beoordelen of er een alimentatieplicht bestaat zijn er een aantal factoren van belang. Bestaat er een alimentatie behoefte en zo ja kan de andere partner deze betalen? Om dit te bepalen wordt er gekeken naar de mate van welstand gedurende de relatie en wordt er een draagkrachtberekening gemaakt. Deze berekening wordt uitgevoerd door rechtelijke vastgestelde normen. In beginsel duurt de alimentatieplicht 12 jaar. Dit is onder andere afhankelijk van de duur van het huwelijk. Wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw gaat samenwonen of trouwen vervalt in principe de alimentatie verplichting.

Naast de partneralimentatie bestaat er ook eventueel recht op kinderalimentatie. Deze onderhoudsplicht draagt bij in de kosten van verzorging en opvoeding en geldt tot de 18e verjaardag van het kind. Vervolgens bestaat er een financiële verplichting tot het 21ste jaar van het kind. De alimentatie kan wijzigen door bijvoorbeeld studiefinanciering en/of inkomen. Het Nibud heeft een systeem ontwikkeld om te bepalen wat de kosten voor de kinderen zijn. Deze kosten worden verminderd met de kinderbijslag. Uit de draagkrachtberekening blijkt dan de hoogte van de kinderalimentatie.

Leningen en schulden

Maak hebben partijen tijdens het huwelijk leningen afgesloten. In de praktijk is het vaak de man, die die leningen gaat afbetalen, omdat de vrouw daar geen geld voor heeft. Dat is anders als de vrouw ook werk heeft. Als de man de schulden gaat afbetalen, kan hij voor de helft van dat bedrag de vrouw aanspreken. Als de vrouw niets heeft, zal dat de man ook niets opleveren. Verrekening van deze vordering met verschuldigde alimentatie is wettelijk uitgesloten. Het enige wat dan overblijft, is dat de man al bij de boedelverdeling de schulden meerekent in zijn voordeel. Zo kan hij meer inboedel krijgen. Of, als de man de helft van de overwaarde op de woning uit moet keren, kan hij dat verrekenen.

Schuldeisers houden geen rekening met de verdeling van de leningen en schulden die beide partijen samen afspreken. Bij non-betaling spreken ze de partner aan, waar ze het makkelijkste beslag kunnen leggen. De man wordt in praktijk vaker aangesproken omdat er dan loonbeslag mogelijk is. Maar de schuldeiser kan ook beslag leggen op de bijstandsuitkering van de vrouw. Het is dus voor beiden belangrijk dat de afbetaling van de schulden goed geregeld is.

Belasting en echtscheiding

Woon je niet meer bij elkaar, dan ben je voor de belasting al gescheiden. Atrekposten moeten jij en je ex dan ook apart opgeven vanaf dat moment.

Lees ook:
Categorieën
descheidingsmediator.nl
Coach Circle