Relatieproblemen?

 • Een kleine irritatie verstoort jullie relatie?
 • Een aanhoudende spanning bedreigt jullie relatie?
 • Eén van jullie denkt eraan de relatie te verbreken?
 • Jullie voelen het einde van hun relatie naderen?

Een mediator helpt jullie te praten met mekaar, gevoelens bespreekbaar te maken, de relatie mee in kaart brengt, … . Je neemt samen het besluit over hoe het verder moet. Ook als het tot een scheiding komt, kennen jullie beiden de context en is de scheidingsmelding in ieder geval duidelijk gebeurd met alle respect voor mekaar. Gaan jullie met elkaar verder dan is er een basis voor een hernieuwd partnerschap.

Zelfreflectie, hoe begin ik er aan?

Beantwoord samen of alleen de onderstaande vragen en schakel desgewenst een mediator in om jullie gesprekken te begeleiden. Afhankelijk van je situatie kan hiervan afgeweken worden.

Stap 1: Inzicht verkrijgen.

 • Wat ervaart jij, wat ervaart je partner ?
 • De relatiebemiddelaar inventariseert bij beide partners wat hun beleving van de situatie is; welke problemen zij ervaren, wanneer ze voorkomen, waarom, … .
 • Ieders belangen in beeld gebracht.
 • De relatiebemiddelaar onderzoekt, samen met jou en je partner, in hoeverre er sprake is van overeenkomsten, verschillen of tegenstellingen van belangen.
 • Wat betekenen deze problemen voor jou en je partner.
 • Jou en je partner formuleren, vanuit ieders inzicht, de betekenis van jullie probleem voor jezelf en de ander.

Stap 2: Werken met de verkregen inzichten.

 • Het definiëren van jullie probleem.
 • Op basis van het eerste gesprek, geven jou en je partner een definitie van jullie probleem maar formuleren jullie ook de gewenste situatie in de toekomst.
 • De gewenste situatie definiëren.
 • Wat hebben jullie nodig om de gewenste situatie te realiseren? We trachten dit dan ook specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden te formuleren.
 • Oplossingsmogelijkheden creëren.
 • Hoe, wanneer en waarom kunnen jullie elkaar ondersteunen? En wat hebben jullie nog meer nodig aan hulp?

Stap 3 : Op weg naar een nieuwe toekomst.

 • Stand van zaken. Waar staan we, samen en als individu?
 • De evolutie. Wat hebben we nu al gedaan met de verworven inzichten?
 • Hebben we stappen gezet om de gewenste situatie te bereiken?
 • Beslissen over jullie toekomst.
 • Kunnen en willen jullie de relatie verder zetten en werken met de verworven inzichten?

Wanneer is relatietherapie zinvol?

Zoals er bij iedere relatie up’s en down’s zijn is het bijna onmogelijk om dit te vermijden, vooral als je al wat langer bij elkaar bent. Maar toch kan het zijn dat de pieken in jullie relatie niet opwegen tegenover de dalen en dat het voelt alsof je steeds verder van elkaar verwijderd raakt. Dit kan uitlopen tot het moment dat jullie tot de vraag komen; ‘hoeveel zin heeft dit eigenlijk nog?’. Toch heb je samen al enorm veel ervaringen en levensjaren gedeeld en is de stap om afscheid te nemen van elkaar enorm moeilijk. Er komen veel gevoelens op je af in deze fase, denk bijvoorbeeld aan teleurstellende gedachte of een gevoel van boosheid. Dit kan ontstaan doordat het ‘houden van’ af begint te brokkelen, ondanks alle pogingen om er toch samen sterker uit te willen komen. Dit kan een goed moment zijn om samen de stap te maken en ervoor te kiezen om in relatietherapie te gaan. Hier wordt er dan gezamenlijk onderzocht of er nog enige kans van slagen is met betrekking tot jullie relatie. In sommige gevallen wordt er duidelijk gesteld dat er nog een goede basis is en er wel degelijk een mogelijkheid is tot slagen. Is dit (helaas) niet het geval? Dan heeft de relatietherapie er in ieder geval voor gezorgd dat je met zekerheid achter je keuze staat.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle