Ouderschapsplan

Ouders met minderjarige kinderen die uit elkaar gaan, moeten sinds 1 maart 2009 een ouderschapsplan opstellen voordat de rechter de echtscheiding in behandeling neemt. Dit ouderschapsplan is wettelijk verplicht gesteld voor gehuwde ouders die gezamenlijk het gezag over de kinderen hebben. Het plan moet voldoen aan een aantal minimum vereisten. Zo dienen er afspraken in te staan over de wijze waarin de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen, de wijze waarop ouders elkaar informeren aangaande gewichtige aangelegenheden betreffende de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen en de wijze waarop ouders in de kosten van verzorging en opvoeding zullen voorzien.

Omgangsregeling of co-ouderschap

Na de echtscheiding zullen de kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar. Je kan er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de ene en de andere ouder te laten wonen. In dat geval is het zeer belangrijk dat de ouders goed in staat zijn met elkaar te communiceren aangaande de kinderen.

Kinderalimentatie

De ouder bij wie de kinderen overwegend verblijven kan recht hebben op een bijdrage van de andere ouder in de kosten van verzorging en opvoeding. De hoogte van de kinderalimentatie is mede afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen, de verdeling van de zorg over de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding. De kinderalimentatie kan een forfaitaire aftrek opleveren bij de betalende ouder. 

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle