De drie fases

In de scheidingsbemiddeling onderscheiden we drie fasen: de emotionele, de zakelijke en de juridische.

Een belangrijk aspect in de eerste (emotionele) fase is de scheidings- melding. In die fase kan elke partner zijn of haar eigen verhaal vertellen over het verloop van de relatie. In de tweede (zakelijke) fase vindt inventarisatie plaats van de zakelijke belangen, wensen en mogelijkheden. Vaak blijkt dat (onbewust) onuitgesproken wensen, angsten, frustraties en motieven eerst boven tafel moeten komen, voor er afspraken kunnen worden gemaakt. Al deze zaken komen uitgebreid aan bod. In de laatste (juridische) fase worden de gevonden oplossingen juridisch verwoord in een convenant. Als er kinderen zijn, staat ook het ouderschapsplan in het convenant.

Scheidingsbemiddeling werkt!

Soms besluiten partners in onderling overleg uit elkaar te gaan en hun scheiding te regelen. Maar soms zijn er grote tegenstellingen in belangen, visies of emoties. Of komt het initiatief tot scheiden niet van beide partners samen. De scheidingsbemiddeling begint dan met bespreekbaar te maken of het huwelijk einde is gekomen. Het resultaat daarvan staat niet van tevoren vast. Een gesprek met een scheidingsbemiddelaar hoeft dus niet altijd tot een scheiding te leiden!

Scheidingsbemiddeling is vrijwel altijd zinvol. Dat blijkt uit het hoge percentage bemiddelingen die eindigen met afspraken waar beide partijen achter staan.

Niet onbelangrijk: de kosten van scheidingsbemiddeling zijn vrijwel altijd lager dan van een traditionele procedure met twee advocaten.

Lees ook:
Categorieën
descheidingsmediator.nl
Coach Circle