1. Echtscheiding

Bij deze vorm wordt het huwelijk beëindigd en ontbonden, waardoor alle juridische banden tussen jullie worden verbroken.

2. Scheiding van tafel en bed

Bij deze vorm ben je uit elkaar, maar volgens de wet nog wel getrouwd. Derhalve blijven de rechten en plichten van het huwelijk geldig. Deze scheidingsvorm komt bijvoorbeeld vaak voor in huwelijken waarbij vanuit het geloof niet gescheiden mag worden of wanneer financiële redenen een echtscheiding bemoeilijken of onmogelijk maken.

3. Ontbinding huwelijk na scheiding van tafel en bed

Bij deze vorm wordt het huwelijk definitief ontbonden en worden alle juridische banden tussen jou en je partner verbroken. Jullie moeten dan wel eerst drie jaar gescheiden zijn van tafel en bed alvorens over te gaan tot de definitieve beëindiging van het huwelijk.

Advocaat in de arm

Voor alle scheidingsvormen moeten beide partners een verzoek tot scheiding bij de rechtbank indienen. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Indien jullie samen een verzoek tot scheiding aanvragen, kunnen jullie ook gezamenlijk één en dezelfde advocaat kiezen. Alleen wanneer jullie er samen niet uitkomen, is het verstandig om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen. Voor de kosten kun je eventueel in aanmerking komen voor een gesubsidieerde rechtsbijstand.

Mediation

Tegenwoordig wordt bij scheidingen ook veelvuldiger gebruik gemaakt van mediation, waardoor de partners niet in een vechtscheiding verwikkeld raken en op de grote punten samen tot een oplossing komen, ook omdat dit in het voordeel van de kinderen is en vaak ook financieel gunstiger.

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle