Privacy pagina samen-apart.nl

Privacy en cookie statement

www.Samen-Apart.nl is een informatieve website. U kunt de informatie op deze website gratis raadplegen. Bovendien kunt u geheel kosteloos gebruikmaken van de mogelijkheid om een vraag te stellen aan een specialist op het betreffende vakgebied. Samen-apart.nl opereert vanuit duidelijke waarden en kwaliteitsnormen. Wij hechten grote waarde aan onze onpartijdigheid, integriteit en deskundigheid.
Er wordt gebruik van Google Analytics gemaakt en de IPadressen worden slechts anoniem ( d.m.v. enkele cijfers weg te laten ), ook voor Google opgeslagen. U kunt dus altijd de websites www.samen-apart.nl bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. Om gebruik te maken van onze diensten vragen wij echter om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.
Wij nemen de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We zullen uw gegevens niet verkopen, verhandelen of delen met organisaties of individuen die niet met onze dienst te maken hebben.
Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
  • Om de website samen-apart.nl en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Veel voorkomende voorbeelden zijn:
  • Als u een aanvraag voor het ontvangen van offertes heeft gedaan, worden uw gegevens gebruikt om u in contact te brengen met maximaal 3 aanbieders van de betreffende producten en/of diensten.
  • Als u een aanvraag tot informatie over leads ontvangen heeft gedaan, zullen uw gegevens gebruikt worden om contact met u op te nemen over de verdere mogelijkheden van onze diensten voor uw bedrijf.

Uw gegevens worden enkel aan partijen verstrekt, die door de uitgevers van samen-apart.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan maximaal 3 partners die u een offerte kunnen aanbieden op het aangevraagde product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om u een offerte of informatie aan te bieden). Door een aanvraag te plaatsen op onze website stemt u hier automatisch mee in. Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen via deze contactpagina.

Wijziging van deze verklaring

Samen-apart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de privacyverklaring op de hoogte bent & de website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Disclaimer

Zie ook ook wel onze disclaimerpagina die ook van toepassing is op het gebruik van deze website.

 

 

 

Lees ook:
Categorie├źn
descheidingsmediator.nl
Coach Circle